เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมพิธีถวายสักการะ ถวายแผ่นทอง บูชาองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียง ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี