วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสุกัญญา บางพาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายพลวิเดช ดนัยสุริยะ ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนิเทศเการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านเวียงสอง โรงเรียนบ้านน้ำเลียง และโรงเรียนบ้านปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน