เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนิเทศเการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านกอก บ้านชี และโรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน