ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้ างสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย

นางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคลตรวจเยี่ยมนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนยมจอมพระ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเสี้ยวและบ้านพร้าว (เรียนรวม) โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) โรงเรียนบ้านถ่อน โรงเรียนบ้านนาฝ่า โรงเรียนบ้านน้ำฮาว และโรงเรียนบ้านยู้ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน