เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้ นางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วย นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมนิเทศเการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านสกาดใต้ และโรงเรียนสกาดพัฒนาของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 3 โรงเรียนทั้งสองมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทุกด้าน