เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2มอบหมายให้นางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วย นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษานาฝาง และโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอปัว จังหวัดน่าน