วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย โรงเรียนบ้านปางปุก และโรงเรียนบ้านสองแคว เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน