วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนวรนคร และโรงเรียนชุมชนศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน