วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางราตรี มูลคำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง และโรงเรียนบ้านร้อง