วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 8 ราย และผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) จำนวน 6 ราย ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2