วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เข้าร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ บริเวณกังสดาล โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน