วันที่ 27 ตุลาคม 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนาถยา อุดอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดยนายธีระชัย ขันธิกุล กรรมการรองเลขาธิการและผู้ช่วยรองเหรัญญิก ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกสำรวจข้อมูล โรงเรียนบ้านบ่อหยวก เพื่อประกอบการของบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565 เพื่อรับการสนับสนุนด้านโภชนาการและงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร มูลค่ากว่า 2,200,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก