วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมลงบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในเขตตรวจ

รายการที่ 16 โดยมี นายจรัญ แจ้งมณีผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1