วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่านเขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย

นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน