วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2