วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2