วันที่ 19 ตุลาคม 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียงรองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคเหนือ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่