วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2