วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้

นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565

ณ ที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่าน