วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการเรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เมืองน่าน สถานที่สำคัญของเมืองน่าน โบราณวัตถุ โบราณสถาน วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ ศาสนา หน่วยงานทางการศึกษา 15 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน