วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ร่วมขับเคลื่อนโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมภายใต้กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ความเร็วและพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ณ เทศบาลอำเภอปัว

จังหวัดน่าน