วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2