วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัดแก่กลุ่มนโยบายและแผน โดยมุ่งเน้นการทำงานให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบราชการ โดยมีนายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมและรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2