วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2655 โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วยนางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2