วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วยร่วมหารือ และสรุปผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 สะท้อนผลการดำเนินงานด้วยกระบวนการ PLC เพื่อทบทวน ปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงาน แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2