วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ. สพป./ผอ. กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2565 พร้อมเข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านทางระบบ Video conference เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ ด้วย KPI การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพฐ. และแผนการดำเนินเงิน ประจำปี 2566 ของทางสพฐ.

ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2