วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมรับทราบนโยบายผู้บริหาร สพป. น่าน เขต 2 ในการนี้ผู้บริหาร ประธานเครือข่าย กลุ่มโรงเรียน นายกสมาคมครูแต่ละอำเภอ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2