วันที่ 29 กันยายน 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัว และนายสมัย ธนะศรี อดีต ผอ. สพป. น่าน เขต 2 บรรยายพิเศษและเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตหลังเกษียณ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป. น่าน เขต 2