วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2565 ผ่านทางระบบ Video conference เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการของทางสพฐ. พร้อมเป็นประธานในการประชุม ผอ.กลุ่ม / หน่วย เพื่อหารือผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2565 การตัดเบิกงบประมาณประจำปี งบพัฒนา และงบเหลือจ่ายไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2