วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวโสภิดา ธรรมวงค์ ศึกษานิเทศก์ และนางกาญจนา ศรีเตชะ นักทรัพยากรบุคคลเป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2565) ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทักษิณ ณ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านhttps://www.facebook.com/photo?fbid=1149655535646857&set=pcb.1149655875646823