วันที่ 16 กันยายน 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) และสรุปผลการประเมินฯ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน