วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยและครู เพื่อก้าวสู่โลกยุคใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2https://web.facebook.com/photo/?fbid=1147544082524669&set=pcb.1147549322524145