วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2https://web.facebook.com/photo/?fbid=1147563489189395&set=pcb.1147564715855939