การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต...
การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยและครู เพื่อก้าวสู่โลกยุคใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยและครู เพื่อก้าวสู่โลกยุคใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยและครู เพื่อก้าวสู่โลกยุคใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต...
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)...