วันที่ 14 กันยายน 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป. น่าน เขต 2 ได้รับมอบโล่ จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โล่ ดังนี้ โล่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the best ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ได้แก่ โรงเรียนขุนน้ำน่าน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง และโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)