วันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาฯ กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2https://www.facebook.com/photo/?fbid=1145234716088939&set=pcb.1145235632755514