เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง เล่น เรียน รู้อย่างสร้างสรรค์” ในระหว่างวันที่10 – 11 กันยายน 2565 โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สบร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ โดยมี นายสมชาย นันทเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชปิโยฯ พร้อมกับคณะครู ให้การอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=1144589642820113&set=pcb.1144589696153441