เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. / ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการรณรงค์ต่อต้านแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2565 ณ โรงเรียน เอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย