การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง เล่น เรียน รู้อย่างสร้างสรรค์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง เล่น เรียน รู้อย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง เล่น เรียน รู้อย่างสร้างสรรค์” ในระหว่างวันที่10 – 11 กันยายน 2565 โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้...
การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 10 กันยายน 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 พร้อมด้วยนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เข้าร่วมงานการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการ...
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ต่อต้านแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ต่อต้านแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. / ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการรณรงค์ต่อต้านแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน โดยมี นายอัมพร พินะสา...