เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ กำกับ ติดตามจาก สพฐ. นำโดยนายเอกชัย ผาบไชย ประธานคณะกรรมการ จาก สพฐ. ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานจากกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภทุ่งช้าง จังหวัดน่าน