เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ด.ต. ธนัญชัย แก้วศรีงาม น.ส. รัศมี มงคล นางดวงฤทัย ยะตุ้ย น.ส. ละอองดาว ฑีฆาวงค์ และ น.ส. ปนิสรา วงสุยะ ศึกษานิเทศก์ สพป. น่าน 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) และสรุปผลการประเมินฯ กลุ่มเครือข่ายพญาเหนือและภูเกลือใต้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่านเขต 2