วันที่ 6 กันยายน 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสดศรี สุทธการ และนางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) และคณะได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ของเครือข่ายกลุ่มเชียงกลาง เชียงคาน พญาแก้ว ณ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน