วันที่ 5 กันยายน 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมด้วย นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผอ. กลุ่มอำนวยการ และนางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) และสรุปผลการประเมินฯ ของ เครือข่ายกลุ่มริมป่าคา ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน