เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และศึกษานิเทศก์ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนการสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน