เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป. น่านเขต 2 เป็นประธานการแข่งขันภาษาอังกฤษ – จีน English – Chinese skills Competition ระดับเครือข่ายกลุ่มปัว 1 โดยมีนายองค์การ วงศ์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีครูและนักเรียนเข้าร่วม 120 คน ณ โรงเรียนบ้านปรางค์

อำเภอปัว จังหวัดน่าน