วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อประชุมการดำเนินงานของเครือข่ายฯ อบรมพัฒนาบุคลากร และวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน