นที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ นางสาวละอองดาว ฑีฆาวงค์ และนางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการการแข่งขัน English skill competition ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ของเครือข่ายกลุ่มปัว 4 ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน