วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา สพป. น่าน เขต 2 ต้อนรับนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่จังหวัด โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2