เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางจันทนา อินทำ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนประสบภัย เนื่องจากผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น มู่หลาน ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง โรงเรียนบ้านเวียงสอง และโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง