วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม การเงินและสินทรัพย์ ลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริงในการขอรื้อถอนอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน